Info om generalforsamling 2021

Referat af generalforsamling 2021

Ekstraordinær generalforsamling d. 29/4-2021

 

 • Valg af dirigent
  • Pernille Franzpötter er valgt
  • Det er rettidigt indkaldt
 • Formanden fremlægger beretning
  • Corona og nedlukning har fyldt en stor del af det sidste år
  • Generelt har vi oplevet en god forståelse for, at tingene er som de er
  • Efter generalforsamlingen sidste år afholdt vi følgende: 
   • Massere online undervisning
   • Ridelejr
   • Stalddage
   • Forårsridt
   • Diverse stævner og julefest er blevet aflyst grundet corona, men der er kompenseret med andre små tiltag
  • Vi har fuldt alle corona retningslinjer hele vejen igennem 
   • Formandens beretning er godkendt og slut 
 • Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  • Der har ikke været de store arrangementer, og dermed ikke den store indtægt denne vej igennem
  • Vi kører med et lille underskud 
   • Revideret regnskab for 2020 er forlagt og godkendt
 • Valg af formand
  • Birthe Steiness går utidigt af som formand
  • Grith Baktrup stiller op og er valgt
 • Valg af kassér
  • Linda S. Jensen går af
  • Laura Skok stiller op og er valgt 
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Maria Stillits går af som bestyrelsesmedlem
  • Anja Bredahl stiller op igen og er valgt som bestyrelsesmedlem
  • Pernille Franzpötter stiller op igen og er valgt som bestyrelsesmedlem
  • Michella G. Sørensen stiller op og er valgt som bestyrelsesmedlem
 • Valg af suppleanter
  • Birthe Steiness stiller op og er valgt som suppleant
 • Valg af revisor
  • Maria Stillits stiller op og er valgt som revisor
  • Peter Bredahl stiller op og er genvalgt som revisorsuppleant
 • Dansk Ride Forbund
  • Det er stadig ikke rentabelt
 • Fastsættelse af kontingent
  • Kontingent uændret
 • Behandling af indkomne forslag
  • Der er ingen indkomne forslag
 • Evt. 
  • Ændring af vedtægter ang. medlemskab i Dansk Ride Forbund