Sidste nyt

Velkommen til vores hjemmeside

Indkaldelse til generalforsamling 
søndag d. 29/5 kl. 14.00

1) Valg af dirigent 
2) Bestyrelsen aflægger beretning.
3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4) Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Formand, Grith modtager genvalg.
5) Valg af suppleanter.
6) Valg af revisor.
7) Dansk rideforbund
 Fastsættelse af kontingent.
9) Behandling af indkomne forslag.
10) Evt.
Indkomne forslag skal sendes til:
lauramarie98@hotmail.com
Senest søndag 22/5 2022

Velkommen til vores hjemmeside

Vi er desværre midlertidigt lukket. Beklager.